To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice, konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga! Zarówno strukturę XML, jak i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego, znajdziesz w kolejnych sekcjach na tej stronie. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź, czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). W sekcji "Kanał komunikacyjny SEAP" znajdziesz informacje m.in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).
 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.
 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.

Uwaga! Na PUESC zostały udostępnione specyfikacje techniczne XML komunikatów przyjmowanych przez PUESC. Znajdziesz je w sekcjach poszczególnych systemów, które udostępniają usługi sieciowe.

Wygenerowany zgodnie ze specyfikacją techniczną XML elektroniczny komunikat (deklarację, zgłoszenie, wniosek itp.) możesz:

 • przesłać bezpośrednio z twojego systemu do PUESC,
 • przesłać jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,
 • wczytać na PUESC.

Aby wczytać na PUESC plik komunikatu, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

KROK 1

Przygotuj plik XML

 1. Wygeneruj komunikat w formacie .XML. Komunikat możesz wygenerować w dedykowanej aplikacji lub innym narzędziu.
 2. Komunikat w formacie XML zapisz jako plik XML na dysku swojego urządzenia, np. na pulpicie.
 3. Jeśli jest to wymagane, podpisz komunikat. Możesz go również podpisać później na PUESC – patrz KROK 4.

KROK 2

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst, w którym masz uprawnienia do wysłania danego typu komunikatu.

KROK 3

Wczytaj plik XML

 1. Wybierz zakładkę Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Naciśnij przycisk „+ Nowy dokument”.
 3. Naciśnij przycisk „Z PLIKU”.
 4. Wybierz zapisany na dysku twojego urządzenia plik (komunikat w formacie XML), który chcesz wysłać.
 5. Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.

KROK 4

Podpisz plik XML

Jeśli nie podpisałeś pliku .XML wcześniej, podpisz komunikat na PUESC.

Możesz to zrobić przy użyciu podpisu dopuszczonego dla danego typu komunikatu. Sposoby podpisania komunikatu znajdziesz w opisie usługi, z której korzystasz, lub w specyfikacji technicznej XML.

Żeby podpisać plik na PUESC:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Na liście dokumentów znajdź i zaznacz wczytany plik.
 3. Naciśnij przycisk PODPISZ, a dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

KROK 5

Wyślij plik XML

 1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wczytany plik.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś właściwe komunikaty zwrotne (np. potwierdzenie wysłania i odebrania wysłanego komunikatu).

Uwaga! Komunikaty zwrotne zależą od usługi, z której korzystasz.

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Automatycznego Systemu Eksportu (AES) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Automatycznego Systemu Importu (AIS) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Systemu Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4).

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacja techniczna usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje komunikatów ISZTAR4

ISZTAR4 Specyfikacja techniczna XML wersja 3.20 z dnia 6.10.2021 - folder 7z (1,85 MB)

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Systemu Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

Specyfikacja techniczna usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje komunikatów OSOZ2

Specyfikacji systemu OSOZ2 - folder zip (230 KB)

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Systemu Awizacji Towarów i Osób (SATOS) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Specyfikacje i materiały informacyjne dotyczące Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2) znajdują się na środowisku produkcyjnym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).