Cło, granica i statystyka

 

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług (zakładka Usługi).

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia deklaracji, zgłoszenia lub wniosku wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze).

Informacje o warunkach skorzystania z usługi poprzez interfejs niewizualny znajdziesz w opisach poszczególnych usług w części Jak skorzystać z interfejsu niewizualnego (usługa sieciowa) lub w zakładce Usługi sieciowe.

 

Przywóz towarów (Import)

Sprawdź jak złożyć przywozową deklarację skróconą lub zgłoszenie celne oraz jak skorygować  lub unieważnić złożone zgłoszenie celne. Skorzystaj z usług związanych z przywozem towarów na obszar Unii Europejskiej.

Wywóz towarów (Eksport)

Sprawdź, jak złożyć wywozowe zgłoszenie celne oraz jak je skorygować  lub unieważnić. W niektórych sytuacjach wymagane jest pozwolenie – sprawdź jak je uzyskać. Skorzystaj z usług związanych z wywozem towarów poza obszar Unii Europejskiej.

Statystyka UE (Intrastat)

Sprawdź, jak złożyć zgłoszenie INTRASTAT. Skorzystaj z usług związanych z realizacją obowiązków statystycznych wynikających z wymiany handlowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Tranzyt towarów

Sprawdź, jak złożyć tranzytowe zgłoszenie celne oraz jak je skorygować  lub unieważnić. W niektórych sytuacjach wymagane jest pozwolenie – sprawdź, jak je uzyskać. Skorzystaj z usług związanych z tranzytem towarów przez obszar Unii Europejskiej.

Odprawa graniczna i Single Window

Złóż zgłoszenie dewizowe, zarezerwuj termin granicznej odprawy celnej pojazdu lub sprawdź status odprawy granicznej pojazdu. Skorzystaj także z serwisu Single Window – uzyskaj i zarządzaj w nim dokumentami otrzymanymi od inspekcji granicznych.

Ochrona własności intelektualnej

Chroń swoją markę i zapobiegaj wprowadzaniu na obszar UE towarów podrobionych i pirackich. Dowiedz się jak dokonując obrotu towarowego z państwami trzecimi egzekwować swoje prawa własności intelektualnej.

Pozwolenia celne międzynarodowe (CDS)

Sprawdź jak uzyskać pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich (CDS – Custom Decision System – System Decyzje Celne).

Taryfa celna

Skorzystaj z przeglądarki i kalkulatora taryfowego dostępnych w serwisie Taryfy celnej oraz z innych funkcjonalności tego serwisu. Uzyskaj wiążące decyzje klasyfikacyjne – Wiążącą Informację Taryfową (WIT) lub Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP).

Procedury specjalne

Sprawdź jak skorzystać z procedur specjalnych innych niż tranzyt oraz jak złożyć rozliczenie zamknięcia procedury specjalnej (kwit rozliczenia) oraz dokument opisujący stan magazynowy lub przepływ towarów  w składzie celnym (spis inwentaryzacyjny).

Zwrot VAT podróżnym (TAX FREE)

Sprawdź, jak uzyskać zwrot podatku VAT od towarów wywożonych poza obszar UE, jak skorzystać z możliwości elektronicznej obsługi dokumentów TAX FREE lub pośredniczenia w elektronicznej obsłudze takich dokumentów.

Zabezpieczanie należności

Obsługa zabezpieczeń należności celnych i podatkowych – ich składanie, zwalnianie i wycofywanie. Uzyskasz informacje o złożonym zabezpieczeniu, jego saldzie i dokumentach obciążających zabezpieczenie.