Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy

 

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług (zakładka Usługi).

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia deklaracji, zgłoszenia lub wniosku wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze).

Informacje o warunkach skorzystania z usługi poprzez interfejs niewizualny znajdziesz w opisach poszczególnych usług w części Jak skorzystać z interfejsu niewizualnego (usługa sieciowa) lub w zakładce Usługi sieciowe.

 

Deklaracje podatkowe

Złóż deklarację podatkową dla podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zobacz także jakie deklaracje, zgłoszenia i informacje możesz złożyć elektronicznie.

Gry hazardowe

Obsługa spraw z zakresu składania zgłoszeń i uzyskiwania zezwoleń związanych z urządzaniem i prowadzeniem  gier hazardowych, z zakresu urzędowego sprawdzenia oraz nadpłat podatku od gier hazardowych.

Przewóz towarów objęty monitorowaniem

Sprawdź jak postępować w przypadku towarów, których przewóz objęty jest monitorowaniem przez KAS oraz jak wygląda                        obsługa przemieszczania towarów w systemie SENT.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych

Sprawdź jak postępować w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zawieszonym poborem akcyzy lub ze stawką zerową oraz jak wygląda obsługa przemieszczania wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2.

Sprawy z zakresu akcyzy

Obsługa spraw z zakresu oznaczania wyrobów znakami akcyzy, uzyskiwania zezwoleń akcyzowych, z zakresu urzędowego sprawdzenia oraz zabezpieczeń akcyzowych, zwrotów i nadpłat akcyzy.

Płatności online

Zapłać online podatek za złożoną deklarację, opłać wniosek lub rozstrzygnięcie. Możesz także sprawdzić swoje transakcje i poznać ich szczegóły. Operatorem płatności online dla klientów KAS korzystających z PUESC jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR).