Sposoby potwierdzania tożsamości osoby

Założenie konta na PUESC wymaga zarejestrowania się jako użytkownik Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Można to zrobić jedynie na PUESC.

Podczas rejestracji możesz wybrać zakres uprawnień, jakie będzie miało twoje konto na PUESC:

 • podstawowy zakres uprawnień,
 • rozszerzony zakres uprawnień.

Od tego, jaką ścieżkę rejestracji wybierzesz i czy podpiszesz wniosek rejestracyjny zależy, czy i jak będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, aby korzystać z konta na PUESC.

Jeżeli wybierzesz ścieżkę „Podstawowy zakres uprawnień”, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego możesz:

 • podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (przycisk Podpisz i wyślij), , lub
 • wysłać wniosek niepodpisany (przycisk Wyślij bez podpisu), co będzie wystarczające do założenia takiego konta.

Jeżeli rejestrując się na PUESC złożysz niepodpisany wniosek, zostaniesz zarejestrowany w sposób uproszczony:

 • nie będziesz musiał potwierdzać swojej tożsamości,
 • będziesz mógł działać w swoim imieniu,
 • skorzystasz z usług dostępnych dla osoby posiadającej konto z podstawowym zakresem uprawnień, czyli będziesz mógł w szczególności:
  • wysłać deklarację akcyzową AKC-U/S od samochodu sprowadzonego z innego kraju UE
  • wysłać inną deklarację akcyzową,
  • pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód osobowy,
  • zarejestrować piec dla celów potwierdzania odbioru oleju opałowego w rejestrze SENT,
  • zgłosić przewozy w SENT jako przewoźnik lub kierowca.

Podczas zakładania konta, na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Aby zakończyć tworzenie konta zaloguj się na PUESC. Przy logowaniu użyj adresu e-mail i hasła, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

 

Jeżeli wybierzesz ścieżkę „Rozszerzony zakres uprawnień”, to po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (przycisk Podpisz). Po otrzymaniu informacji o dokonaniu rejestracji i nadaniu numeru ID SISC będziesz miał dostęp do wszystkich usług oferowanych na PUESC oraz będziesz mógł:

 • powiązać się z firmą, aby w jej imieniu wysyłać:
  • zgłoszenia celne,
  • zgłoszenia INTRASTAT,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • komunikaty e-DD,
  • wnioski i inne dokumenty,
 • podać miejsce zużywania gazu zwolnionego z akcyzy,
 • otrzymać specjalny numer, żeby złożyć wniosek dotyczący naruszenia praw własności intelektualnej.

Możesz wysłać wniosek bez podpisu, ale wówczas będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość w jednostce KAS. Więcej dowiesz się w części „Osobiste potwierdzenie tożsamości”.

Podczas zakładania konta, na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Aby zakończyć tworzenie konta zaloguj się na PUESC. Przy logowaniu użyj adresu e-mail i hasła, a następnie podaj otrzymany kod weryfikacyjny.

Możesz potwierdzić tożsamość w prosty i wygodny sposób. Załóż konto na PUESC i podpisz formularz podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Uwaga. Podpisanie formularza wniosku o rejestrację w sposób elektroniczny powoduje założenie na PUESC konta z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Możesz go uzyskać także bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że masz:

 • konto internetowe w jednym z banków: T-Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy (możesz sprawdzić, czy twój bank potwierdza PZ), lub
 • konto na platformie Envelo, lub
 • nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Profil zaufany umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Więcej o zakładaniu profilu zaufanego dowiesz się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl (link otwiera nowe okno lub nową kartę przeglądarki). Tam założysz także profil zaufany.

Organ celny poprosi o osobiste potwierdzenie twoich danych rejestracyjnych, jeśli podczas rejestracji na PUESC:

 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z rozszerzonym zakresem uprawnień,
 • złożyłeś niepodpisany wniosek o założenie konta z podstawowym zakresem uprawnień, a chcesz rozszerzyć uprawnienia:
  • zostać przedstawicielem firmy,
  • uzyskać specjalny numer w celu złożenia wniosku dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej,
  • zużywać gaz zwolniony z akcyzy lub olej opałowy.

Żeby potwierdzić dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym:

 • udaj się do siedziby najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego lub oddziału celnego,
 • odszukaj stanowisko oznaczone (zazwyczaj)  „E-KLIENT”,
 • okaż dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość.

Informacje o jednostkach celno-skarbowych i ich dane teleadresowe znajdziesz na stronach internetowych izb administracji skarbowej w części dotyczącej urzędu celno-skarbowego (zakładka Urząd Celno-Skarbowy na stronie internetowej izby).

Adresy stron internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej znajdziesz w serwisie GOV.PL (strona otwiera się w nowym oknie). 

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów UE

Jeżeli jesteś obywatelem z kraju UE, możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych w organach celno-podatkowych w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia prześlij na adres:
centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów trzecich

Jeżeli jesteś obywatelem kraju trzeciego (spoza UE), możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych:

 • w konsulacie,
 • w ambasadzie,
 • u notariusza w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia wraz z jego tłumaczeniem prześlij na adres: centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Oryginał potwierdzenia wyślij na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.

Uwaga. Obecny portal PUESC będzie funkcjonować do 30 czerwca 2021 r. Będą na nim dostępne wszystkie usługi skarbowo-celne, oprócz usług rejestracyjnych. Obecny portal PUESC wygląda tak:

Od 1 lipca 2021 r. usługi wymienione poniżej będą udostępniane tylko na nowym portalu PUESC. Adres internetowy portalu https://puesc.gov.pl nie ulegnie zmianie.

Jeśli posiadasz konto z podstawowym zakresem uprawnień, będziesz mógł skorzystać z następujących usług na PUESC i w powiązanym serwisie Taryfy celnej:

 • Agent celny – uzyskaj wpis na listę,
 • Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL),
 • Pobierz aktualizację danych Taryfy Celnej,
 • Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY,
 • Przeglądaj listę agentów celnych,
 • Przeglądaj lub pobierz słownik,
 • Skorzystaj z ochrony praw własności intelektualnej,
 • Skorzystaj z serwisu Taryfy celnej,
 • Sprawdź czy akcyza za samochód została zapłacona,
 • Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów,
 • Udostępnij dane geolokalizacyjne środka transportu,
 • Uzyskaj zwrot podatku VAT od towarów wywożonych poza obszar UE,
 • Wyszukaj podatnika podatku akcyzowego,
 • Zapłać należności poprzez e-Płatności,
 • Zarejestruj się jako podmiot olejowy,
 • Zarezerwuj termin odprawy granicznej autobusu lub pojazdu ciężarowego,
 • Zarządzaj sprawami i dokumentami,
 • Zarządzaj załącznikami,
 • Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty,
 • Złóż deklarację dla podatku akcyzowego,
 • Złóż deklarację dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
 • Złóż deklarację dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego,
 • Złóż deklarację dla podatku od gier,
 • Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra,
 • Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu,
 • Złóż deklarację o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • Złóż deklarację o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika od samochodu,
 • Złóż deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia, wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,
 • Złóż deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • Złóż deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych,
 • Złóż deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • Złóż deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy,
 • Złóż informację o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo,
 • Złóż informację w sprawie opłaty emisyjnej,
 • Złóż Informację w sprawie opłaty paliwowej,
 • Złóż wniosek o wydanie banderol i uzyskaj upoważnienie do ich odbioru,
 • Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych,
 • Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego,
 • Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski),
 • Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski),
 • Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski).