Wywóz towarów (Eksport)

Opis w przygotowaniu


Złóż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towarów
Złóż korektę zgłoszenia celnego
Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
Potwierdź unijny status celny towarów
Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane
Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
Uzyskaj pozwolenie na uproszczoną procedura wystawiania świadectw A.TR.
Uzyskaj pozwolenie na uproszczony sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów
Uzyskaj pozwolenie na uproszczony tryb wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
Uzyskaj status upoważnionego wystawcy
Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)