To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga: Zarówno strukturę XML i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania Twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z Twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli Twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). Poniżej znajdziesz informacje m.in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).
 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.
 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.
 • SEAP PLUS Specyfikacja Techniczna Publiczna PL <dokumentacja jest jeszcze procedowana w Projekcie P4.4, termin publikacji nie jest znany>

Materiały informacyjne

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Jeśli chcesz sprawdzić funkcjonalności kanału webservice skorzystaj ze środowiska testowego:

Środowisko testowe usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS e-Commerce

AIS/INTRASTAT

Materiały informacyjne AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS E-COMMERCE

 AIS/INTRASTAT

Generowanie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT

Brexit w kontekście INTRASTAT

Informacje szczegółowe o INTRASTAT

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów ISZTAR4

ISZTAR4 Specyfikacja techniczna XML wersja 3.10 z dnia 22.01.2020

Materiały informacyjne ISZTAR4

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje komunikatów OSOZ2

<specyfikacja komunikatów usługi sieciowej OSOZ2 nie jest publikowana. Specyfikacja ta jest jedynie udostępniana na żądanie>

Materiały informacyjne OSOZ2

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje komunikatów PKWD-SINGLE WINDOW

 • PKWD-SINGLE WINDOW Specyfikacja techniczna Systemu Publiczna 3.10 08.10.2020 PL <Podana została obecna wersja dokumentacji. Materiały do publikacji są aktualnie w fazie aktualizacji/modyfikacji przez Wykonawcę. Przewidywany termin dostawy 26.02.2021, wersja i data dokumentacji może ulec zmianie. Docelowo będzie to paczka zip z dokumentacją w formie tekstowej oraz załącznikami w formie plików xsd>

Materiały informacyjne PKWD-SINGLE WINDOW

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów SENT

Materiały informacyjne SENT

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów SZPROT

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Materiały informacyjne SZPROT

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Dokumentacja opublikowana w serwisie Tax Free (link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki).

Specyfikacje komunikatów ZEFIR2

Materiały informacyjne ZEFIR2

 • ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.
 • ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_v3_20200229.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3.