Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych zgłoszeń!

SENT-GEO


USŁUGI I URZĄDZENIA ZSL

Instrukcja rejestracji usługi ZSL, urządzeń GPS zakresie modułu SENT-GEO

LOKALIZATORY

Instrukcja instalacji i obsługi Aplikacji Kierowcy SENT-GEO

USŁUGI I URZĄDZENIA ZSL/OBU

dotyczy rejestracji operatorów ZSL/OBU dla nowego systemu poboru opłat eTOLL

 

KOMUNIKATY

02.06.2017 Nowe formularze rejestracyjne w usłudze e-Przewóz

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 02.06.2017r. na portalu testowym PUESC w usłudze e-Przewóz zostały udostępnione nowe formularze, umożliwiające rejestrację zgłoszenia przewozu towarów. Nowe formularze, uwzględniają uwagi użytkowników, ułatwiają i skracają proces zgłaszania przewozu (np. zatwierdzenie formularza jest równoznaczne z jego wysyłką, potwierdzenie rejestracji jest wyświetlane w tym samym oknie, przycisk tablulacji umożliwia przełączanie się pomiędzy poszczególnymi polami formularza, wpisanie numeru NIP pobiera do formularza dane firm zarejestrowanych w usłudze e-Klient).