Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych zgłoszeń!

SENT 3.0 - FORMULARZE DO REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARU

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA NOWYCH FORMULARZY SENT

W nowych formularzach w pierwszym kroku należy ustawić parametry zgłoszenia:

Sekcja Parametry zgłoszenia:

W polu Rodzaj transportu należy wybrać opcję 1 - Drogowy lub 2 - Kolejowy

W polu Typ zgłoszenia należy wybrać:

  1. Towary i paliwa opałowe (na starych zasadach) – dotyczy przesyłania zgłoszeń paliw opałowych o kodzie CN 2710 w przypadku stosowania przepisów przejściowych obowiązujących do 31 sierpnia 2020 r. (bez rejestracji jako pośredniczący podmiot olejowy i zużywający podmiot olejowy) oraz pozostałych towarów
  2. Paliwa opałowe (na nowych zasadach) – dotyczy przesyłania zgłoszeń paliw opałowych w przypadku stosowania nowych przepisów – podmiot wysyłający / nadawca i podmiot odbierający / odbiorca muszą być zarejestrowani jako pośredniczący podmiot olejowy i/lub zużywający podmiot olejowy
  3. Gaz LPG – dotyczy przesyłania zgłoszeń przewozu gazu LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu), który jest objęty obowiązkiem zgłaszania od 1 grudnia 2019 r.

Po wybraniu przycisku Zatwierdź wczytany zostanie odpowiedni formularz do wypełnienia.

  NAZWA FORMULARZA WYPEŁNIAJĄCY TRANSPORT PODSTAWA PRAWNA

Zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terytorium Polski
(dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów)

SENT100 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 5 ust. 1-3 ustawy*
SENT105 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU Z DANYMI PRZEWOŹNIKA PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 5 ust. 1-3 ustawy*
art. 9 ustawy*
SENT107 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 5 ust. 1-3 ustawy*

SENT120 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 7a ustawy* oraz §7 i 8 rozporządzenia **
SENT130 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY LUB PRZEWOŹNIK
art. 7a ustawy* oraz §7 i 8 rozporządzenia **
SENT137 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 7a ustawy* oraz §7 i 8 rozporządzenia **
SENT140 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA DOSTAWY PALIW OPAŁOWYCH NIEZWIĄZANEJ Z PRZEWOZEM PODMIOT SPRZEDAJĄCY
art. 6a ustawy *

Zgłoszenia przewozu rozpoczynającego poza terytorium Polski i kończącego się na terytorium Polski
(wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów)

SENT200 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIE PRZEWOZU PODMIOT ODBIERAJĄCY
art. 6 ust. 1-2 ustawy *
SENT205 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU Z DANYMI PRZEWOŹNIKA PODMIOT ODBIERAJĄCY
art. 6 ust. 1-3 ustawy *
SENT230 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT ODBIERAJĄCY LUB PRZEWOŹNIK
art. 7a ustawy* oraz §7 i 8 rozporządzenia **
SENT237 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA PODMIOT ODBIERAJĄCY
art. 7a ustawy* oraz §7 i 8 rozporządzenia **
SENT240 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA NABYCIA PALIW OPAŁOWYCH NA POTRZEBY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZUŻYWAJĄCY PODMIOT OLEJOWY LUB POŚREDNICZĄCY PODMIOT OLEJOWY
art. 6b ust. 1 pkt 1 ustawy *
SENT250 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA NABYCIA PALIW OPAŁOWYCH NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCY PODMIOT OLEJOWY
art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy *

Zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się i kończącego się poza terytorium Polski

SENT300 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRZEWOŹNIK
art. 7 ust. 1-2 ustawy*
SENT330 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRZEWOŹNIK
art. 7a ustawy* oraz §7 i 8 rozporządzenia **

Operacje na zgłoszeniach przewozu

UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA, ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE, STATUS ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY, PODMIOT ODBIERAJĄCY, PRZEWOŹNIK
art. 5 ust. 4-6 ustawy *,
art. 5a ustawy *,
art. 6 ust. 3-5 ustawy *,
art. 7c ustawy *,
art. 8 ust. 1,3 ustawy *
SENT402 - SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU KIERUJĄCY
 
SENT406 - SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU WRAZ Z OSTATNIĄ POZYCJĄ GPS KIERUJĄCY
 

 

* Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, z późn. zm.)

** rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1658)

 

SENT (EDU) Dostawy - aplikacja mobilna

    OPIS
QR-code do pobrania aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY EDU
Testowa aplikacja mobilna do potwierdzania dostaw na platformę ANDROID
QR-code do pobrania aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY EDU
Testowa aplikacja mobilna do potwierdzania dostaw na platformę APPLE
Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY

 

AKTUALNOŚCI

history image SYSTEM SENT - Linki

FAQ  - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT E-KLIENT...

history image e-Przewóz

Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową...

history image 26.09.2018 Wyłączenie formularzy i komunikatów w wersji SENT 1.0

Ministerstwo Finansów informuje, że od 01.10.2018 r. przestaną funkcjonować formularze oraz...

history image SENT - Linki

HELP DESK - infolinia i pomoc dotyczące systemu SENT FAQ   - najczęściej...

history image 02.06.2017 Nowe formularze rejestracyjne w usłudze e-Przewóz

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 02.06.2017r. na portalu testowym PUESC w usłudze...