Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych zgłoszeń!

Rejestracja usług przesyłania danych lokalizacyjnych przez Operatorów ZSL/OBU

Operator może wybrać zakres świadczonej usługi pod kątem dwóch systemów: SENT-GEO oraz eTOLL. Usługa może być świadczona na rzecz SENT-GEO, SENT-GEO oraz eTOLL bądź jedynie eTOLL. Rejestracja Operatora ZSL lub Operatora OBU składa się z następujących kroków:
 1. Operator przesyła do eTOLL:
  • wykaz numerów IP serwerów, z których będzie w przyszłości przesyłał dane,
  • żądanie wydania certyfikatu SSL/TLS klienta,
  • adres interfejsu zwrotnego oraz dane uwierzytelniające (login name, password) (metody dla interfejsu zwrotnego: asynchroniczny odbiór komunikatów potwierdzających przyjęcie przekazywanych danych, metoda umożliwiająca uzyskanie aktywnego klucza uwierzytelniającego - standard OAuth2.0, metoda odbierająca komunikaty dla odpowiednich urządzeń – w przypadku OBU bez wyświetlacza),
  • dane kontaktowe do administratora usługi po stronie Operatora.
 2. Operator otrzymuje zwrotnie:
  • zarejestrowany w eTOLL numer usługi Operatora,
  • adres URL usługi eTOLL dedykowany do komunikacji z usługą Operatora (jest to adres indywidualnego interfejsu służącego do wymiany danych z eTOLL); w przypadku rejestracji SENT-GEO przekazywany jest drugi niezależny interfejs do przekazywania danych geolokalizacyjnych według reguł opisanych w specyfikacji technicznej podłączania urządzeń do tego systemu,
  • certyfikat SSL/TLS klienta wystawiony przez centrum certyfikacji usługi eTOLL.

Rejestracja przez Operatora urządzeń lokalizacyjnych

Rejestracja przez Operatora urządzeń lokalizacyjnych ZSL lub OBU w eTOLL obejmuje następujące kroki:
 1. Operator przesyła do eTOLL między innymi:
  • identyfikatory techniczne urządzeń lokalizacyjnych GNSS użytkownika końcowego powiązane z usługą Operatora.
 2. Operator otrzymuje zwrotnie między innymi:
  • numer biznesowy urządzenia GNSS Użytkownika końcowego powiązany z identyfikatorem technicznym urządzenia GNSS (powiązanie 1 identyfikator techniczny = 1 numer biznesowy urządzenia OBE) oraz hasło umożliwiające połączenie urządzenia z aplikacją eTOLL.

Dokumentacja

 

  NAZWA FORMULARZA OPIS
ZSL100 - REJESTRACJA OPERATORA ZSL/OBU Rejestracja operatora ZSL/OBU
ZSL105 - AKTUALIZACJA DANYCH REJESTRACYJNYCH USŁUGI ZSL/OBU Zarządzanie zarejestrowanymi usługami ZSL/OBU oraz urządzeniami przez operatorów ZSL/OBU

 

Uwaga, środowisko testowe!