Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych zgłoszeń!

Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwoli na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przewiduje nałożenie na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązku uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia.

Usługa „e-Przewóz" umożliwi Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, realizację tych obowiązków.

Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem systemu ECIP/SEAP PL.

Aby umożliwić podmiotom korzystanie z rejestru zgłoszeń SENT, w sekcji Przydatne Linki zamieszczono Specyfikacje Techniczne dla Systemów Zewnętrznych. [link]
Aktualna dokumentacja systemu ECIP/SEAP  dostępna jest na podstronie systemu (SISC / ECIP /SEAP) w sekcji Przydatne Linki.
 

Ewentualne uwagi i pytania prosimy kierować na bieżąco na usługę HELP DESK dostepną pod adresem: www.puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc

 

 

Uwaga, środowisko testowe!