Przewóz towarów objęty monitorowaniem

 

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).
W systemie SENT monitorowany jest:

  • przewóz towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz lub przewozisz tzw. „towary wrażliwe” to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Na PUESC skorzystasz z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z obsługą operacji przewozu „towarów wrażliwych”.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

Zarejestruj, zaktualizuj lub zdezaktywuj konto systemowe SENT

Zarejestruj się jako podmiot olejowy

Sprawdź status rejestracji podmiotu olejowego i urządzeń grzewczych

Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY

Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów

Udostępnij dane geolokalizacyjne środka transportu

Zarejestruj, zaktualizuj lub anuluj umowę na obrót paliwem opałowym oraz zgłoś bilans miesięczny

Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski)

Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski)

Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski)

Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL)