REJESTRACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI

Jeśli chcesz:

 • reprezentować podmiot przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej,
 • wysyłać deklaracje Intrastat,
 • wysyłać lub potwierdzać odbiór towarów objętych monitorowaniem przewozu,
 • wysyłać komunikaty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
 • wysyłać deklaracje akcyzowe,
 • uzyskać numer EORI,
 • uzyskać status zarejestrowanego eksportera REX
 • zarządzać danymi podmiotu zarejestrowanymi na PUESC
 • zarządzać sprawami i dokumentami podmiotu na PUESC
 • wyszukać dane podmiotu lub osób powiązanych z podmiotem
 • wyszukać osobę wpisaną na listę agentów celnych
 • zapłacić podatek akcyzowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
 • pobrać dowód uiszczenia podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
 • zgłosić problem do HelpDesk

- musisz założyć konto i zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).

Dowiedz się więcej:

Wnioski, odwołania, zażalenia

Miejsce na syntetyczny opis obszaru.

 

 

Moje konto

Załóż konto na PUESC – jest to równoznaczne z rejestracją osoby fizycznej. Otrzymasz numer rejestracyjny ID SISC.  Jeżeli jesteś zarejestrowany, to tutaj sprawdzisz swoje dane, zmienisz je lub usuniesz konto.

Certyfikat celny

Sprawdź, jak uzyskać niekwalifikowany certyfikat celny umożliwiający podpisywanie dokumentów na PUESC. Zobacz także swoje certyfikaty celne.

Teczka dokumentów

W swojej teczce dokumentów możesz obejrzeć listę zgłoszeń i deklaracji, odebranych komunikatów i spraw. Możesz dołączyć dokument do zgłoszenia, deklaracji lub wniosku. Skorzystaj z funkcjonalności PUESC – Moje dokumenty i sprawy.

Rejestracja podmiotów, powiązań, nadawanie numerów, wpisy na listy

Zarejestruj firmę na PUESC i uzyskaj numer EORI oraz powiąż reprezentanta z firmą. Uzyskaj status AEO i REX lub wpis na listę agentów celnych.

Wyszukiwarka osób i podmiotów

Sprawdź czy pomiot jest zarejestrowany i czy ma nadany numer EORI lub czy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. Możesz także sprawdzić dane firmy, z którą jesteś powiązany lub wyszukać osobę na liście agentów celnych.

Zmień lub usuń dane

Sprawdź, jak zmienić lub usunąć: swoje dane zarejestrowane na koncie, dane firmy oraz powiązanie osoby z firmą.

Przeglądanie i pobieranie słowników

Sprawdź, jakie słowniki danych możesz przeglądać i pobierać na PUESC.