Przywóz towarów (Import)

Opis w przygotowaniu

Złóż przywozową deklarację skróconą
Przedstaw towar organowi celnemu
Złóż przywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z przywozem towaru
Zgłoś organowi celnemu przybycie statku morskiego lub powietrznego
Złóż korektę zgłoszenia celnego
Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
Złóż wniosek o określenie długu celnego z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru
Złóż wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności celnych
Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków
Złóż wniosek o zwrot/umorzenie kwot należności celnych i/lub sprostowanie zgłoszenia celnego
Uzyskaj pozwolenie na magazyn czasowego składowania
Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane
Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
Uzyskaj pozwolenie na ustalanie kwot stanowiących część wartości celnej towarów
Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
Uzyskaj Wiążącą informację o pochodzeniu (WIP)