Przewóz towarów objętych monitorowaniem

Opis w przygotowaniu

Zarejestruj, zaktualizuj lub zdezaktywuj konto systemowe SENT
Zarejestruj się jako podmiot olejowy
Sprawdź status rejestracji podmiotu olejowego i urządzeń grzewczych
Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY
Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów
Udostępnij dane geolokalizacyjne środka transportu
Zarejestruj, zaktualizuj lub anuluj umowę na obrót paliwem opałowym oraz zgłoś bilans miesięczny
Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski)
Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski)
Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski)
Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL)