Deklaracje podatkowe

 

Czym jest deklaracja podatkowa

To forma obowiązkowego przekazywania organom podatkowym (np. naczelnikom urzędów skarbowych i celno-skarbowych) zeznań, wykazów i innych informacji podatkowych przez podatników, płatników i inkasentów.

Informacje, jak działa system podatkowy, jakie są rodzaje podatków oraz prawa i obowiązki podatnika znajdziesz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych, które dotyczą:

  • podatku akcyzowego,
  • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
  • podatku od gier,
  • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • opłaty paliwowej,
  • opłaty emisyjnej.

W zakresie podatku akcyzowego możesz skorzystać m.in.:

  • z usługi, dzięki której zapłacisz akcyzę od samochodu osobowego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej.

    Krajowa Administracja Skarbowa udostępni potwierdzenie zapłaty akcyzy organowi, który rejestruje pojazdy. Dzięki temu nie będziesz musiał go pobierać z systemu KAS i przedstawiać przy rejestracji samochodu.

  • z możliwości sprawdzenia w systemie KAS, czy została zapłacona akcyza od samochodu przywiezionego z innego kraju Unii Europejskiej, sprowadzonego spoza UE lub zakupionego na terytorium kraju.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:


Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty
Sprawdź czy akcyza za samochód została zapłacona
Złóż deklarację dla podatku akcyzowego
Złóż deklarację dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
Złóż deklarację dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Złóż deklarację dla podatku od gier
Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra
Złóż deklarację dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu
Złóż deklarację o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Złóż deklarację o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika od samochodu
Złóż deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Złóż deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Złóż deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych
Złóż deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego
Złóż deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy
Złóż informację o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
Złóż informację o wyrobach w składzie podatkowym
Złóż informację w sprawie opłaty emisyjnej
Złóż Informację w sprawie opłaty paliwowej
Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych
Złóż zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego