Wnioski, odwołania i zażalenia

 

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług (zakładka Usługi).

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia deklaracji, zgłoszenia lub wniosku wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze).

 

Odwołania, zażalenia, skargi, wnioski

Sprawdź, jakie wnioski możesz złożyć na PUESC i jak to zrobić.

Pozwolenia celne - AEO i uproszczenia

Odprawa scentralizowana, samoobsługa celna, zgłoszenie celne w formie wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenie uproszczone, status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) – skorzystaj z uproszczeń celnych.

Pozwolenia celne - tranzyt towarów

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na procedurę TIR, na specjalne rodzaje zamknięć celnych lub na zgłoszenie tranzytowe ze zmniejszoną liczbą danych. Sprawdź także, jak uzyskać status upoważnionego nadawcy lub odbiorcy w zakresie tranzytu towarów.

Wnioski dotyczące postępowań podatkowych

Obsługa elektronicznych wniosków dotyczących postępowań podatkowych. Zapoznaj się z listą wniosków, które możesz złożyć na PUESC.

Wnioski dotyczące zgłoszeń i postępowań celnych

Obsługa elektronicznych wniosków dotyczących zgłoszeń celnych i postępowań celnych. Zapoznaj się z listą wniosków, które możesz złożyć na PUESC.

Zezwolenia akcyzowe

Obsługa spraw z zakresu prowadzenia działalności w składzie podatkowym, jako zarejestrowany odbiorca, jako podmiot pośredniczący i zarejestrowany wysyłający. Zobacz także, jak uzyskać zgodę na ustalenie norm ubytków i norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Pozwolenia celne - CDS

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich (CDS – Custom Decision System – System Decyzje Celne).

Powolenia celne - lokalizacje

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na magazyn czasowego składowania, na miejsca uznane lub na prowadzenie składu celnego.

Pozwolenia celne - pochodzenie

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na uproszczoną procedurę wystawiania świadectw A.TR., na uproszczony sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów lub uproszczony tryb wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia. Zobacz także, jak uzyskać Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP).

Pozwolenia celne - procedury specjalne

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na końcowe przeznaczenie, na odprawę czasową, na uszlachetnianie bierne i na uszlachetnianie czynne.

Pozwolenia celne - status celny

Sprawdź, jak uzyskać status upoważnionego wystawcy uprawnionego do wystawiania dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów.

Pozwolenia celne - wartość celna

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na ustalanie kwot stanowiących część wartości celnej towarów.

Pozwolenia celne - zabezpieczenia

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych lub na zabezpieczenia generalne.

Uproszczenia Intrastat

Skorzystaj z uproszczeń w zakresie realizacji obowiązków statystycznych wynikających z wymiany handlowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zezwolenia hazardowe

Obsługa spraw związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych – loterii fantowej, promocyjnej i audioteksowej oraz gry bingo fantowe.   Zobacz także, jak uzyskać zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach czy zmiany regulaminu gry hazardowej.

Zgłoszenia hazardowe

Obsługa spraw związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych – zgłaszanie loterii fantowej i turnieju gry w pokera poza kasynem gry.