Rejestracja i zarządzanie danymi

 

Jeżeli chcesz:

  • przesyłać w formie elektronicznej wnioski, deklaracje, zgłoszenia i inne dokumenty w sprawach celnych i podatkowych obsługiwanych na PUESC,
  • pozyskiwać informacje z udostępnionych przez KAS rejestrów i narzędzi,
  • otrzymywać rozstrzygnięcia, potwierdzenia czy informacje w prowadzonych sprawach,
  • zgłaszać problemy związane z korzystaniem z usług (Help Desk),
  • dokonywać płatności online należności celnych, podatków i innych opłat

musisz założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Swoim kontem na PUESC możesz następnie zarządzać zgodnie z potrzebami.

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług (zakładka Usługi).

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia wniosku, dokonania zmian na koncie czy uzyskania informacji wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze).

 

Moje konto

Załóż konto na PUESC – jest to równoznaczne z rejestracją osoby fizycznej. Otrzymasz numer rejestracyjny ID SISC.  Jeżeli jesteś zarejestrowany, to tutaj sprawdzisz swoje dane, zmienisz je lub usuniesz konto.

Certyfikat celny

Sprawdź, jak uzyskać niekwalifikowany certyfikat celny umożliwiający podpisywanie dokumentów na PUESC. Zobacz także swoje certyfikaty celne.

Teczka dokumentów

W swojej teczce dokumentów możesz obejrzeć listę zgłoszeń i deklaracji, odebranych komunikatów i spraw. Możesz dołączyć dokument do zgłoszenia, deklaracji lub wniosku. Skorzystaj z funkcjonalności PUESC – Moje dokumenty i sprawy.

Rejestracja podmiotów, powiązań, nadawanie numerów, wpisy na listy

Zarejestruj firmę na PUESC i uzyskaj numer EORI oraz powiąż reprezentanta z firmą. Uzyskaj status AEO i REX lub wpis na listę agentów celnych.

Wyszukiwarka osób i podmiotów

Sprawdź czy pomiot jest zarejestrowany i czy ma nadany numer EORI lub czy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. Możesz także sprawdzić dane firmy, z którą jesteś powiązany lub wyszukać osobę na liście agentów celnych.

Zmień lub usuń dane

Sprawdź, jak zmienić lub usunąć: swoje dane zarejestrowane na koncie, dane firmy oraz powiązanie osoby z firmą.

Przeglądanie i pobieranie słowników

Sprawdź, jakie słowniki danych możesz przeglądać i pobierać na PUESC.