Help Desk SISC

Kontakt

e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl

telefon: +48 33 483 20 55

Jeżeli masz problem z zalogowaniem się do Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej https://puesc.gov.pl ponieważ:

 • nie pamiętasz hasła podstawowego oraz hasła awaryjnego - musisz udać się osobiście z dokumentem potwierdzającym twoją tożsamość, do najbliższej placówki celnej, celem nadania nowego hasła awaryjnego,
 • pamiętasz hasło awaryjne - możesz samodzielnie zmienić hasło podstawowe, używając przycisku "zapomniałem hasła"

Podstawowe zadania - W ujęciu ogólnym zadaniem Help Desk SISC jest pomoc klientom korzystającym z udostępnianych przez służbę celną usług informatycznych, a w szczególności pomoc w zakresie:

Usługi e-Klient dotyczącej:

 • Obsługi Zgłoszeń dotyczących błędów i nieprawidłowości w działaniu usługi.
 • Obsługi wniosków o usługę dotyczących.
 • Zmiany adresu e-mail na koncie PUESC, gdy użytkownik nie pamięta hasła podstawowego
 • Zmiany adresu e-mail na koncie PUESC, gdy użytkownik nie pamięta hasła podstawowego i hasła awaryjnego.
 • Braku możliwości założenia konta na PUESC z powodu podania istniejącego już w systemie numeru PESEL.
 • Przywrócenia możliwości logowania na stronie PUESC po trzykrotnym podaniu niepoprawnego loginu i/lub hasła.

Kanały komunikacji - Udzielanie informacji klientom przez Help Desk SISC następuje przy wykorzystaniu trzech podstawowych form komunikacji:

 • Portal Help Desk SISC – korzystanie z portalu wymaga założenia konta na stronie PUESC.
 • Telefon – Help Desk SISC jest dostępny pod numerem telefonu +48 33 4832055.
 • E-mail – wiadomości e-mail należy wysyłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości słowo NOWE. Ta forma komunikacji wymaga posiadania konta na stronie PUESC i portalu pomocy Help Desk SISC.

Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Jakość świadczonych usług Help Desk SISC

 • Czas obsługi zgłoszeń – większość zgłoszeń jest obsługiwana na bieżąco i odpowiedź jest udzielana klientowi w możliwie jak najkrótszym czasie po zarejestrowaniu zgłoszenia a w przypadku rozmowy telefonicznej w czasie jej trwania. Dla części zgłoszeń, które dotyczą bardziej złożonych błędów lub nieprawidłowości czas obsługi może zostać wydłużony z uwagi na konieczność dokonania ich analizy oraz opracowania skutecznego rozwiązania do maksymalnie 10 dni roboczych.
 • Czas obsługi wniosków o usługę – wnioski o usługę spełniające wymagania formalne obsługiwane są na bieżąco z wyjątkiem sytuacji związanych z awarią lub niedostępnością usługi e-Klient.
 • Reklamacje – w terminie trzech dni od otrzymania  odpowiedzi klient ma  możliwość przesłania reklamacji lub prośby o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszeń i wniosków o usługę kierowanych do Help Desk SISC. Funkcjonalność taką zapewnia portal pomocy Help Desk SISC.